Thơ Trần Mộng Tú: Tháng Tư gõ cửa

Tranh Đinh Trường Chinh  

Tiếng gõ trên cánh cửa
Tháng Tư bước vào nhà
Tháng Tư ngồi xuống ghế
Tháng Tư pha bình trà

Rót ra một chén nhỏ
Chia đều giữa hai ta
Tháng Tư và nhân chứng
Nhìn nhau cùng khóc òa

Trà xanh như nước mắt
Đầm đìa trên mặt ai
Giơ bàn tay gầy lắm
Quẹt ngang nỗi ngậm ngùi

Tháng Tư già theo tuổi
Ta già theo tháng Tư
Tóc không còn xanh nữa
Cánh trà cũng héo khô

Tháng Tư rót đầy chén 
Mời nhau ngụm lưu vong
Tiếng ai vừa khép cửa
Nhốt nỗi buồn vào lòng.

Trần Mộng Tú 

Tháng Tư 2024