10 bài Haiku danh tiếng nhất của 10 đại sư Haiku Nhật, Pháp Hoan tuyển dịch

Bamboo-Covered Stream in Spring Rain, Xia Chang

Con ếch nhảy vào
trong lòng ao cũ
dội tiếng nước xao.

_Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu)

*

Cánh đồng hoa cải vàng
ở phương đông trăng mọc
và phương tây nắng tràn.

_Yosa Buson (Dữ Tạ Vu Thôn, 与謝 蕪村)

*

Đêm nay tôi chờ người
lần nữa cơn gió lạnh
thành mưa bay giữa trời.

_Masaoka Shiki (正岡 子規, Chánh Cương Tử Quy)

*

Thế gian này hỡi ôi
đi trên mái địa ngục
chúng ta nhìn hoa rơi.

_Kobayashi Issa (小林一茶, Tiểu Lâm Nhất Trà)

*

Dây gàu đã vướng rồi
nhành triêu nhan bên giếng
đành xin nước người thôi!

_Fukuda Chiyo-ni [福田 千代尼, Phúc Điền Thiên Đại Ni)

*

Tôi viết rồi xoá
viết rồi xoá, và
anh túc đơm hoa

_Hokushi (北枝, Bắc Chi)

*

Không còn đất, không còn trời
chỉ còn hoa tuyết
nhẹ nhàng rơi…

_Kajiwara Hashin

*

Tên trộm bỏ đi rồi
để lại vầng trăng sáng
bên cửa sổ ta ngồi.

_Ryokan Taigu (Lương Khoan Đại Ngu, 良寛大愚)

*

Khi ngọn nến vừa tàn
những vì sao ló dạng
ở phía sau bức màn.

_Natsume Sōseki (夏目 漱石; Hạ Mục Thấu Thạch)

*

Nhà kho đã cháy rồi
bây giờ tôi thấy rõ
vầng trăng lên cuối trời.

_Mizuta Masahide (水田 正秀; Thuỷ Điền Chính Tú)

Pháp Hoan | 法歡 tuyển dịch

Orchids, Kim Eung-won